Wiki Loves Monuments -čuovâkovekištoost kovvejeh huksejum kulttuuräärbi já pajedeh oovdân jieijâs kovearkkâduvâi aarnijd

Maailm stuárráámus čuovâkuvvimkišto Wiki Loves Monuments uárnejuvvoo Suomâst já miätá maailm 1.9.–30.9.2024.

Taan ive teeman láá Kiäinuh já ratkuuttuvah, väävlih já viärmáduvah, mii lii meiddei Euroop kulttuurpirâspeeivij iheteema. Teema movtijdit kuvviđ ryevdimaađijpirrâsijd, kanavaid, šooldijd, museokiäinuid, Euroop rääđi kulttuurkiäinuid já virgálijd mađhâšemkiäinuid sehe toi piällást kávnojeijee čuosâttuvâid.

Kiišton tuáivojeh eromâšávt koveh tagarijn čuosâttuvâin, moh láá kovvejum uccáá. Vyelgi te aainâs tutkâmmookán jieijâd pirrâsân já uusâ paaihijd, huksiittâsâid tâi luándučuosâttuvâid, maid iäráseh iä lah hoksám kuvviđ! Ovdil kuvviihánnáá čuosâttuvah láá merkkejum kišto káártán ruopsis ivnijn.

Maht uásálistiđ

Wiki Loves Monuments -kiišton puáhtá uásálistiđ čuovâkuvijguin, main uáinoo suojâlum tâi mudoi tehálâžžân miäruštâllum kulttuurärbičuosâttâh, mii kávnoo kišto .

Vuorkkii kiišton uásálistee kuuvijd 1.–30.9.2024 kovepaŋkki Wikimedia Commonsân, kost toh láá riijâht puohâi kevttimist Creative Commons BY-SA 4.0 -lisenssáin. Puávtáh uásálistiđ tuu jieš kuvvim kuvijguin, moh láá valdum ive 2024 ääigi tâi tooleeb.

Eromâšávt huámášemnáál

  • Mušte kunnijâttiđ priivaatvuođâ. Jis halijdah kuvviđ priivaat kuávlust, pivde kuvvimân eennâmomâsteijee love. Ko kuuvijn uáinojeh ulmuuh, visásmit, ete uážuh kovvejum ulmuin miettâm kove almostitmân.
  • Droonikuvvimist láá jieijâs njuolgâdusah, adai ama muštáh väldiđ huámášumán toos lahtojeijee virgeomâhâšravvuid.

Kišto uárnee Wikimedia Suomi rs, ohtsâšpargokyeiminis Museovirgádâh, Euroop kulttuurpirâspeeivihPäikkikuávlulitto. Kišto uárnejuvvoo Suomâst jo čiččâd tove. Mittomeerrin lii movtijdittiđ mield nuuvt vijđes olmoošjuávhu ko máhđulâš já toohâđ kulttuuräärbi uáinulâžžân já tobdosin.