Wiki Loves Monuments -sniimmâmǩeâlbast sniimât rajjum kulttuuräʹrbbvuõđ da vääʹldet ouʹdde jiijjâz snimldõkarkiivi pueʹrmõs snimldõõǥǥid

Maaiʹlm šuurmõs sniimmâmǩeâšttõõttmõš Wiki Loves Monuments riâššât Lääʹddjânnmest da jeeʹresåʹrnn maaiʹlmest 1.–30.9.2024.

Tän eeʹjj teeʹmmen lie Ǩeäin da räätktõõǥǥ, vääʹvl da säiʹmmõõzz. Tõt lij seämma teeʹmm, mii lij Euroop kulttuurpirrõspeeiʹvi eeʹǩǩteeʹmmen. Teeʹmm loŋŋat sniimmâd ruʹvddčuâǥǥaspirrõõzzid, vuõllsid, moostid, muʹzeičuõkksid, Euroop soveeʹt kultturǩeäinaid da veeʹrjlaž tuʹriʹsttčuõkkuid di tõõi kuâŋŋsin åårai paaiʹǩid.

Tuäivvap, što vuäǯǯap ǩeâšttõõttmõõžž vääras snimldõõǥǥid nåkam paaiʹǩin, kook lie hääʹrveld snimmum. Vueʹlj tuʹtǩǩeed pirrõssâs da ooʒʒ täälaid, põõrtid leʹbe luâttpaaiʹǩid, koid jeärraz jie leäkku võl hoʹhssjam sniimmâd. Nåkam pääiʹǩ, kook jie leäkku võl snimmum lie mieʹrǩǩuum ǩeâšttõõttmõõžž mäddkaart ool ruõʹpsses eeuʹnin.

Mäʹhtt vuäitak vuässõõttâd

Ton vuäitak vuässõõttâd snimldõõǥǥin, koin kuâsttje suõjjlum leʹbe muđoi kaalšen õnnum kulttuuräʹrbbvuõđlaž pääiʹǩ; mii kuâsttai ǩeâšttõõttmõõžž mäddkaart âʹlnn.

Ruõkk snimldõõǥǥid, mõõk puäʹtte mieʹldd ǩeâšttõõttmõʹšše 1.–30.9.2024 snimldõkbaŋkk Wikimedia Commons sizz, koʹst tõk lie pukid ââʹnnemnalla Creative Commons BY-SA 4.0 -liseensin. Ton vuäitak vuässõõttâd nåkam snimldõõǥǥivuiʹm, koid leäk jiõčč sniimmâm eeʹjj 2024 leʹbe ääiʹjab.

Vääʹld lokku näkam vääžnai aaʹššid

  • Muuʹšt ciʹsttjed privaattvuõđ. Ko haaʹlääk sniimmâd privatvuuʹdest, raauk jiõccsad mäddvuäʹmsteei lååʹv. Ko snimldõõǥǥin kuâsttje oummid, ainsmââʹtt, što tõk ouʹdde lååʹv snimldõõǥǥ čõõđtem vääras.
  • Drooni-sniimmâm lij lääʹjj vuâlaž tuåimmjummuš, što muuʹšt väʹldded lokku tõzz kuulli veʹrǧǧneeʹǩǩi vuäʹpstõõzzid.

Ǩeâšttõõttmõõžž riâššjen lie Wikimedia Suomi ry õõutsââʹjest Muʹzeikonttar, Euroopp kulttuurpirrõspeeiʹv da Dommvuʹvddlett. Ǩeâšttõõttmõõžž riâššât Lääʹddjânnmest juʹn čiiččad vuâra. Täävtõsân lij loŋŋted mieʹldd jõnn joouk oummid da tuejjeed kulttuurääʹrb kuâsttjemnalla da tobddâmnalla.