Fotopromenader

Vill du följa med på en fotopromenad tillsammans med Wiki Loves Monuments?

På Wiki Loves Monuments -promenaderna lär vi känna lokala kulturarv tillsammans och fotograferar dem. Samtidigt bekantar vi oss med Wiki Loves Monuments, världens största fototävling, som det är möjligt att delta i med bilder tagna under promenaden. En guide som känner till det lokala områdets historia följer med på promenaden. Promenaderna är en del av de europeiska kulturmiljödagarnas program.

Instruktioner för att organisera din egen Wiki Loves Monuments-promenad

Du kan organisera en egen Wiki Loves Monuments-promenad, oavsett om du är en representant för en organisation, en hobbygrupp eller till till exempel en del av en kompisgrupp.

Varför ordna en fotopromenad?: Syftet med promenaderna är att skapa trevliga möten med fotografi och att sprida medvetenhet om kulturarvets betydelse och om Wiki Loves Monuments-tävlingen, samt att uppmuntra människor att delta i den. Genom att göra tillsammans stannar kulturarvstemat bättre i minnet och samtidigt kan tröskeln att delta i tävlingen bli lägre.

Tidpunkt: Till Wiki Loves Monuments -tävlingen kan man skicka in bidrag under hela september. Det lönar sig alltså att organisera promenaden i september eller redan i augusti.

Målgrupp: Alla är välkomna att delta i Wiki Loves Monuments! Tävlingens kärna ligger i att dokumentera kulturarvet, men vinnarbilderna är ofta tekniskt högklassiga och visuellt stämningsfulla eller kreativa. Tävlingen passar både fotoentusiaster och dem som gillar att knäppa bilder med mobilen.

Rutt: Promenadens rutt går från en fotograferingsdestination till en annan. Destinationerna väljs från tävlingskartan. Du kan skapa en rutt t.ex. till det egna närområdet eller till en historiskt intressant stadsdel, men man kan även välja ett tema för rutten (t.ex. relaterat till arkitektur eller en viss era). Å andra sidan kan promenaden även vara en utflykt till ett enskilt kulturarv (t.ex. Sveaborg), där det finns mycket att fotografera inom samma område.

Deltagarantal: Övre gränsen för antalet deltagare beror till stor del av promenadens ramverk (var inledningen hålls och om det finns plats på gatan för en större grupp). Max. deltagarantal på Wikimedia Finlands fotopromenader är ca 20 personer.

Längd: Vi rekommenderar 1-2 h som längd för promenaden. En längre promenad funkar även, bara deltagarna orkar. Även en cykelrutt är möjlig.

Tidtabell: Vi rekommenderar 15-20 minuter tid för inledningen, under vilken tävlingens syfte och regler förklaras. Eftersom promenaden innefattar både fotografering och samtal, varierar rytmen beroende på gruppen som deltar. Några behöver mycket tid för själva fotograferingen, andra är färdiga direkt. Det lönar sig att planera en flexibel tidtabell och att ha en extra destination som reserv. Om deltagarantalet är stort, kan man komma överens om en bestämd längd för fotograferandet (t.ex. 15 min), efter vilket promenaden fortsätter. I slutet är det bra att gå igenom hur man registrerar sig på Wikimedia Commons och hur bilderna laddas dit. Båda kan enkelt genomföras genom länken “Skicka ett fotografi!” på tävlingens hemsida.

Förslag på teman för inledningen: Wiki Loves Monuments basidé och dess regler, vikten av att dokumentera kulturarv, tidigare års tävlingsbidrag från Finland och från den internationella tävlingen. Under inledningen är det även bra att nämna att alla tävlingsbidrag får laddas och användas av alla inom ramen för licensen Creative Commons BY-SA.

Kommunikation: De europeiska kulturmiljödagarna är år 2024 Wiki Loves Monuments samarbetspartner och publicerar gärna WLM-promenader i sin evenemangskalender. På sociala medier rekommenderar vi användandet av hashtaggarna #wlmSuomi och #wikilovesmonuments

Varför delta i Wiki Loves Monuments?: Att delta i Wiki Loves Monuments-tävlingen är värdefullt, eftersom varje bild ökar kontinuumet som dokumenterar och berättar om vår kulturmiljö. Det är ett datasamlingsprojekt, där vem som helst kan delta i att dokumentera den gemensamma berättelsen om vår miljö ur sin egen synvinkel. Bilderna som föds i Wiki Loves Monuments är viktiga informationskällor för många användare genom Wikimedia Commons. De dokumenterar ett landskap i förändring: den här stunden är framtidens historia. Därför ordnas tävlingen ofta i samarbete med t.ex. museer.

Hör gärna av dig om du har några frågor om att ordna en promenad! Berätta även gärna om du bestämmer dig för att organisera en promenad. Om du vill kan vi informera om den på vår hemsida.